Pulsoximeter till sjukvården är bra i dessa tider

Att världen har gått minst sagt åt pipsvängen är det nog få som har missat, det är flera hundratusentals smittade och flera tusentals som har dött i den pandemi som pågår just nu. Bara i Sverige har det dött över 5000 människor i olika åldrar, mest är det äldre som bor på äldrevårdshem som har insjuknat och dött, men det är även som sagt en del yngre som har strukit med. Den yngsta som har dött, enligt rapporter var en 12 eller 13-årig flicka i Frankrike.

Sjukhusen går fortfarande på högvarv och det är fortfarande en del inlagda på sjukhusens alla intensiv och smittavdelningar. Det är faktiskt så allvarligt att vissa av sjukhus har helt gjort om vissa avdelningar så att de lättare kan fokusera på att behandla patienter som har ådragit sig pandemisjukdomen.

För att behandla alla patienter på rätt sätt behöver sjukhusen veta exakt vad deras syreupptagning, puls och blodtryck ligger på. För att ta reda på blodtrycket används en blodtrycksmätare, som ska visa 120 genom 80 för att inte vara för högt eller för lågt. För att mäta syreupptagning så väl som puls används en pulsoximeter, fler pulsoximeter till sjukvård är därför något som hade varit riktigt, riktigt bra och uppskattat av alla.